Thông tin liên hệ :

Hotline : 0987.0000.16 Mr Thư

Địa chỉ : 1A Dương Văn Dương, Sơn Kỳ, Tân Phú, Hồ Chí Minh

Website: https://laptopthunguyen.com

Hổ trợ tư vấn : https://www.facebook.com/Banlaptop.net/